Βιοντίζελ

Συνολικά

Συνολικά

Βιοντίζελ

Οι εξατομικευμένες λύσεις άντλησης της Grundfos αυξάνουν την αξιοπιστία και την ασφάλεια της λειτουργίας σε όλο το εργοστάσιο βιοντίζελ. Η σειρά από αντλίες βαρέως τύπου που διαθέτουμε μεταφέρει αποτελεσματικά τα μέσα από τις δεξαμενές αποθήκευσης προς τα διάφορα βήματα των διεργασιών. Τα βήματα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν μετεστεροποίηση και διαχωρισμό, πλύση και ξήρανση, επεξεργασία γλυκερίνης και ανάκτηση μεθανόλης. Φυσικά, διατίθενται εγκεκριμένες κατά ATEX αντλίες για λειτουργία σε εκρηκτικά περιβάλλοντα.


    Facebook Twitter LinkedIn
Σχετικά προϊόντα
Περιστατικά
Έργα αναφοράς
Νέα
Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr