Ανάστροφη ροή για έκπλυση

Συνολικά

Συνολικά

Η ανάστροφη ροή για έκπλυση αναφέρεται στην ανάστροφη άντληση νερού, για παράδειγμα, για την περιοδική πλύση φίλτρων. Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει λύσεις άντλησης που αποδίδουν την πολύ ισχυρή δύναμη με τους καλά εκτελεσμένους χρόνους έκπλυσης και τις ταχύτητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική ανάστροφη ροή έκπλυσης.

Η ανάστροφη ροή πλύσης είναι μια μορφή προληπτικής συντήρησης για να αποφευχθεί η περαιτέρω απόφραξη του φίλτρου. Η ανάστροφη ροή για έκπλυση σε εργοστάσια επεξεργασίας υδάτων είναι μια αυτοματοποιημένη διαδικασία, που συνήθως εκτελείται από προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC). Ο κύκλος ανάστροφης ροής συνήθως πυροδοτείται όταν η διαφορική πίεση πάνω στο φίλτρο υπερβαίνει μια προκαθορισμένη τιμή.

Η Grundfos έχει τη δυνατότητα να παρέχει λύσεις άντλησης ικανές να αντιμετωπίσουν τις υψηλά μεταβαλλόμενες απαιτήσεις παροχής για ανάστροφη ροή έκπλυσης, οι οποίες κυμαίνονται από τεράστιες αντλίες διαιρούμενου κελύφους και μεικτής παροχής, όπου η εστίαση είναι στη μετακίνηση του νερού και όχι στην πρόσθετη πίεση, μέχρι την πολύ επιτυχημένη κατακόρυφη, πολυβάθμια, φυγοκεντρική αντλία (CR), καλύπτοντας όλες τις ενδιάμεσες απαιτήσεις απόδοσης.

Η Grundfos μπορεί να προσφέρει την εξειδικευμένη εμπειρία της για να σας βοηθήσει να εκπληρώσετε τους στόχους απόδοσης που έχετε, από την αρχική ταυτοποίηση των αναγκών, μέχρι την επιλογή, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση της λύσης άντλησης. Τα συμφωνητικά θέσης σε λειτουργία της Grundfos διασφαλίζουν τη σωστή εγκατάσταση και τα συμφωνητικά σέρβις καλύπτουν όλα τα ενδεχόμενα, από την τακτική συντήρηση μέχρι τα ανταλλακτικά και τους ελέγχους αντλιών.

Σχετικά προϊόντα
Λήψεις αρχείων

Λήψεις αρχείων


Αντλίες στην Επεξεργασία Υδάτων

Αντλίες στην Επεξεργασία Υδάτων

Η επεξεργασία υδάτων με την αντλία ως κεντρικό στοιχείο.


Επικοινωνία
Τοπική εταιρεία πωλήσεων

Επιλέξτε μία εταιρεία

Τηλέφωνο

+30 2106683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: grundfos_gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 210-6646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία.
email: rfq@sales.grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr

Υπεύθυνη Πωλήσεων για :

  • Ελλάδα
  • Κύπρο
Τοπικό κέντρο σέρβις

Τηλέφωνο

+30 210-6683400

Fax

+30 2106646273

Διεύθυνση

20ο χλμ. Αθηνών-Μαρκοπούλου, 19002 Παιανία
email: service-gr@grundfos.com

Ιστοσελίδα

http://www.grundfos.gr