Πηγές σχετικά με την κατανάλωση του νερού & την πρόσβαση σε αυτό

Είμαστε μέρος της λύσης

1 βαμβακερό T-shirt 2.500 λίτρα
Πηγή: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005) The Water Footprint for Cotton Consumption.
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 παντελόνι τζίν 8.000 λίτρα
Πηγή: Unesco-IHE Institue for Water Education (2005) The Water Footprint for Cotton Consumption.
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report18.pdf

1 smartphone 12.075 λίτρα
Πηγή: Friends of the Earth (2015) Resource footprint report.
Link: https://friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/mind-your-step-report-76803.pdf

1 μπάρα σοκολάτας 1.430 λίτρα
Πηγή: Friends of the Earth (2015) Resource footprint report.
Link: https://friendsoftheearth.uk/sites/default/files/downloads/mind-your-step-report-76803.pdf

1 αβοκάντο 227 λίτρα
Πηγή: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 μπουκάλι κρασί 768 λίτρα
Πηγή: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

1 μπαγκέτα 48 λίτρα
Πηγή: Unesco-IHE Institue for Water Education (2010) The Green, Blue and Grey Water Footprint of Crops and Derived Crop Products
Link: https://waterfootprint.org/media/downloads/Report47-WaterFootprintCrops-Vol1.pdf

2.1 δισεκατομμύρια άνθρωποι πρέπει να περπατήσουν περίπου 30 λεπτά για να φτάσουν σε πηγή νερού
Πηγή: Meeting the MDG Drinking Water and Sanitation Target: The Urban and Rural Challenge of the Decade. World Health Organization.
Link: https://www.who.int/water_sanitation_health/monitoring/jmpfinal.pdf  

1.000 παιδιά ηλικίας κάτω των 5 ετών πεθαίνουν κάθε μέρα γιατί δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό
Πηγή: WWAP (United Nations World Water Assessment Programme). 2017. The United Nations World Water Development Report 2017. Wastewater: The Untapped Resource. Paris, UNESCO.
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Το 80% όλων των αποβλήτων επιστρέφει στο περιβάλλον χωρίς κατάλληλη επεξεργασία
Πηγή: WWAP (United Nations World Water Assessment Programme). 2017. The United Nations World Water Development Report 2017. Wastewater: The Untapped Resource. Paris, UNESC
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247153

Μέχρι το 2030 το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού αναμένεται να ζει σε πόλεις                                                                                           Πηγή: United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). World Urbanization Prospects: The 2014 Revision                                                                                                                                                                                                     Link: https://population.un.org/wup/Publications/Files/WUP2014-Report.pdf

Οι πόλεις χάνουν μέχρι και το 60% του αντληθέντος νερού
Πηγή: GWI Water Data Report 2019
Link: https://www.gwiwaterdata.com/data-hub/utilities

Η κατανάλωση ενέργειας για την ψύξη χώρων έχει σχεδόν διπλασιαστεί από το 2000
Πηγή: International Energy Agency (IEA) Energy Efficiency 2018 – Analysis and outlooks to 2040. IEA Market Report Series, sixth edition
Link: https://webstore.iea.org/market-report-series-energy-efficiency-2018

Η αλλαγή του κλίματος θα προκαλέσει 30% ισχυρότερες βροχοπτώσεις που θα οδηγήσουν σε πλημμύρες και εισροή θαλασσινού νερού
Πηγή: WWAP (United Nations World Water Assessment Programme)/UN-Water. 2018. The United Nations World Water Development Report 2018: Nature-Based Solutions for Water. Paris, UNESCO.
Link: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000261424

844 εκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε νερό το οποίο είναι ασφαλές!
Πηγή: Progress on drinking water, sanitation and hygiene: 2017 update and SDG baselines. Geneva: World Health Organization (WHO) and the United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2017
Link: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/258617/9789241512893-eng.pdf;jsessionid=82C256C5EA630308D8CF3B79EC503432?sequence=1