Ο σκοπός της Grundfos

file

Η αποστολή και το όραμα της Grundfos αντικαταστάθηκαν από τον Σκοπό της Grundfos, που εκφράζεται ως εξής:

Η Grundfos είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης στις εξελιγμένες λύσεις αντλιών και διαμορφώνει τις τάσεις στην τεχνολογία νερού. Συνεισφέρουμε στην παγκόσμια αειφορία με πρωτοποριακές τεχνολογίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και φροντίζουν τον πλανήτη.

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε τι σημαίνουν αυτές οι φράσεις:

”Παγκόσμιος ηγέτης” σημαίνει ότι η Grundfos αναγνωρίζεται από τους πελάτες και τους ανταγωνιστές της σε όλο τον κόσμο ως ο βασικός παίκτης στον τομέα των αντλιών. Αναπτύσσουμε, παράγουμε, πωλούμε και συντηρούμε λύσεις αντλιών υψηλής ποιότητας και θέτουμε τα πρότυπα στον τομέα.

”Εξελιγμένες λύσεις αντλιών” σημαίνει ότι προσφέρουμε έτοιμες για λειτουργία λύσεις που ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών μας, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα, το χώρο χρήσης και το μέγεθος της λύσης.

”Θέτουμε τις τάσεις στην τεχνολογία νερού” σημαίνει ότι προσπαθούμε να είμαστε ανάμεσα στους ηγέτες του τομέα σε ότι αφορά την ανεύρεση τρόπων χρήσης νέων τεχνολογιών για τη μεταφορά και την επεξεργασία του νερού και των λυμάτων.

”Συνεισφέρουμε στην παγκόσμια αειφορία” σημαίνει ότι εκτελούμε τις επιχειρηματικές μας εργασίες με έναν περιβαλλοντικά αειφόρο τρόπο και δημιουργούμε αειφόρες λύσεις από την κατασκευή μέχρι το τέλος τους. Έχουμε δεσμευτεί να συνεισφέρουμε σημαντικά στη μείωση του αντίκτυπου στο περιβάλλον, περιορίζοντας τα επίπεδα εκπομπής CO2, τόσο τα δικά μας όσο και των πελατών μας. Αποσκοπούμε στη δημιουργία πιο καθαρών τεχνολογιών που περιορίζουν την κατανάλωση του νερού, βελτιώνουν την αποδοτικότητα, βοηθούν τους καταναλωτές να μειώσουν την κατανάλωση που έχουν σε νερό και ενέργεια και αυξάνουν την επαναχρησιμοποίηση των πόρων.

”Πρωτοποριακές τεχνολογίες” σημαίνει ότι θα εφεύρουμε λύσεις που ο κόσμος θα βλέπει για πρώτη φορά. Θα επεκτείνουμε τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες με την προσθήκη νέων κατηγοριών και τομέων, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες μας με νέους, δημιουργικούς τρόπους, βάσει των απαιτήσεων των πελατών μας.

”Βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των ανθρώπων και φροντίζουμε τον πλανήτη” σημαίνει ότι επικεντρωνόμαστε στους ανθρώπους μέσα σε έναν εξελισσόμενο κόσμο, και ότι θα υπάρχει πάντα ισορροπία μεταξύ του ανθρώπινου, κοινωνικού και περιβαλλοντικού παράγοντα στις λύσεις μας. Θέλουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να φροντίσουν τους εαυτούς τους και να προσφέρουμε σε περισσότερους ανθρώπους μια πιο άνετη ζωή, όχι όμως εις βάρος του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων του πλανήτη. Είμαστε πάντα πρόθυμοι να βρούμε λύσεις για τις πιο φτωχές κοινότητες του κόσμου και τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες.