Προειδοποίηση ασφαλείας για τις αντλίες Conlift

02/06/2015

The affected product looks like this

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΛΙΕΣ GRUNDFOS CONLIFT

Η Grundfos εξέδωσε μια προειδοποίηση ασφαλείας σχετικά με παλαιότερά της μοντέλα των αντλιών CONLIFT που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια και πριν την εβδομάδα 47 του 2007. Οι αντλίες αυτής της περιόδου ενδέχεται να εγκυμονούν κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς υπό ορισμένες συνθήκες.

Η ασφάλεια και η αξιοπιστία των προϊόντων είναι πάντα κορυφαία προτεραιότητα για μας. Για αυτό η Grundfos εκδίδει αυτή την προειδοποίηση ασφαλείας σχετικά με μια σειρά συμπαγών αντλιών συμπυκνωμάτων που χρησιμοποιούνται σε διάφορες εγκαταστάσεις.

Τα CONLIFT είναι μια σειρά από συμπαγείς επαγγελματικές αντλίες απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων που εγκαθίστανται και σε επαγγελματικά κτίρια και σε ιδιωτικές κατοικίες. Αυτά τα προϊόντα χρησιμοποιούνται όπου συμπυκνώματα δεν μπορούν να αποστραγγιστούν με φυσικό τρόπο ή όπου η πηγή του συμπυκνώματος βρίσκεται χαμηλότερα από τη στάθμη όπου πρέπει να καταλήξουν. Η τυπική εφαρμογή είναι η απομάκρυνση του συμπυκνώματος από λέβητες συμπύκνωσης, καπνοδόχους, κλιματιστικά, αφυγραντές και ψυγεία.

Με βάση δικές της έρευνες, η Grundfos κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάτω από ορισμένες τεχνικές συνθήκες , που περιλαμβάνουν τη χρήση οικιακών ασφαλειών άνω των 10A, ο κινητήρας της αντλίας CONLIFT που έχει παραχθεί μέχρι και την εβδομάδα 47/2007 (συμπεριλαμβανομένης) μπορεί να υπερθερμανθεί, γεγονός το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε ανάφλεξη της αντλίας.

 

Όλες οι αντλίες CONLIFT που παρήχθησαν κατά την εβδομάδα 47/2007 και αργότερα δεν εγκυμονούν κίνδυνο πυρκαγιάς, αφού ο σχεδιασμός τους είναι ουσιαστικά διαφορετικός από το προηγούμενο μοντέλο.

 

Η Grundfos παροτρύνει επιμόνως τους τελικούς πελάτες ότι πρέπει να διερευνήσουν αν έχουν μια ενδεχομένως προβληματική αντλία CONLIFT και να έρθουν σε επαφή με τον εγκαταστάτη τους αμέσως για μια δωρεάν αντικατάσταση, στην περίπτωση που η αντλία τους είναι μια από τις προβληματικές.

 

Οι τελικοί πελάτες που έχουν ερωτήσεις μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους τοπικούς συνεργάτες της Grundfos ή τους εγκαταστάτες ή να βρουν περαιτέρω πληροφορίες στο  www.grundfos.com/conliftsafetywarning.html. 

 

Διορθωτικές ενέργειες

1) Η Grundfos θα αντικαταστήσει κάθε αντλία CONLIFT που έχει παραχθεί μέχρι την εβδομάδα 47/2007 (συμπεριλαμβανομένης) με μια καινούργια αντλία CONLIFT. Αυτό είναι χωρίς χρέωση για τον τελικό χρήστη και η Grundfos θα καλύψει όλα τα έξοδα που σχετίζονται με την αντικατάσταση του προϊόντος αυτού. (περαιτέρω οδηγίες για αυτή τη διαδικασία μπορεί να βρείτε κάτωθι).

2) Ο κίνδυνος πυρκαγιάς δεν είναι πιθανός αλλά δεν μπορεί και να αποκλειστεί. Επομένως, αν ένας τελικός χρήστης θέλει να αποφύγει κάθε κίνδυνο μέχρι να γίνει η αντικατάσταση, η αντλία θα πρέπει να σταματήσει. Οπωσδήποτε, η συνδεδεμένη συσκευή π.χ. ο λέβητας συμπύκνωσης, το κλιματιστικό, ο αφυγραντής ή το ψυγείο θα πρέπει να σταματήσουν επίσης λόγω του ενδεχόμενου διαρροής νερού.

3) Η Grundfos πληροφορεί τους διανομείς, εγκαταστάτες και τελικούς χρήστες ότι οι αντλίες CONLIFT της σχετικής ανωτέρω περιόδου μπορεί να εγκυμονούν κίνδυνο πυρκαγιάς και ότι θα πρέπει να γίνουν διορθωτικές ενέργειες.

4) Η Grundfos κοινοποιεί επίσης προειδοποίηση ασφαλείας στις σχετικές ιστοσελίδες της Grundfos και προσφέρει περαιτέρω βοήθεια και πληροφορίες και κεντρικά και σε τοπικό επίπεδο.

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ - αυτή η προειδοποίηση δεν επηρεάζει τα μοντέλα CONLIFT1 (LS), CONLIFT1, CONLIFT2 ή CONLIFT2 Ph+

Ζητούμε συγγνώμη για την όποια ταλαιπωρία μπορεί να σας έχουμε προκαλέσει, αλλά η ασφάλεια και η αξιοπιστία είναι η πρώτη προτεραιότητα για την Grundfos.

 

conlift

Conlift

Το προϊόν που επηρεάζεται μοιάζει με αυτό της φωτογραφίας.