Το λογότυπο της Grundfos

Το λογότυπο της Grundfos

Το σύμβολο του λογότυπου της Grundfos είναι ένα απλοποιημένο σχέδιο του κοχλία του Αρχιμήδη, που σχεδιάστηκε πριν από 2000 χρόνια από τον αρχαίο Έλληνα μαθηματικό για την αναρρόφηση νερού από ποταμούς και λίμνες.

Το λογότυπο της Grundfos έγινε το σήμα κατατεθέν της Grundfos το 1955, και έκτοτε έχει υποβληθεί σε διάφορες μεταμορφώσεις.

Το 2001 το λογότυπο σχεδιάστηκε εκ νέου. Το νέο σχέδιο βασίζεται και σέβεται το παλιό λογότυπο, που είναι γνωστό τόσο τοπικά όσο και διεθνώς.
Η Grundfos είναι ένας αυξανόμενα δυναμικός οργανισμός. Το σχέδιο της ταυτότητάς μας αναπτύχθηκε για να αντικατοπτρίζει τον πυρήνα των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων.

Τα εμπορικά σήματα και το λογότυπο της Grundfos σε αυτό τον ιστότοπο και τους συνδεδεμένους ιστότοπους είναι ιδιοκτησία του Ομίλου Grundfos, εκτός κι αν υποδεικνύεται διαφορετικά.
Για ερωτήσεις σχετικά με το λογότυπο της Grundfos, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Grundfos.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε πώς εξελίχθηκε το λογότυπο της Grundfos με την πάροδο του χρόνου