Δια βίου μάθηση.

file

Πιστεύουμε ότι όλοι μας μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις δεξιότητές μας και ότι μία συνεχής εκπαιδευτική διαδικασία είναι ο καλύτερος τρόπος για να συμβαδίζουμε με έναν εξελισσόμενο κόσμο. Αυτές οι ιδέες μας οδήγησαν στην ίδρυση της ακαδημίας Poul Due Jensen Academy.

Έχουμε την υποχρέωση να προνοούμε, να σκεφτόμαστε ένα βήμα παραπέρα.
Αυτός είναι ο τρόπος της Grundfos. Η ακαδημία Poul Due Jensen Academy είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα της προνοητικότητάς μας.

Πιστεύουμε ότι είναι ολοένα και πιο σημαντικό να επικοινωνούμε και να κατανοούμε τους πελάτες μας. Με τη συνεχή ανάπτυξη των ικανοτήτων των εργαζομένων μας με στόχο την αναγνώριση και την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών, βελτιωνόμαστε συνεχώς. Η Ακαδημία θα βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της διαδικασίας στα επόμενα χρόνια.

Εργαζόμενοι από όλο τον κόσμο θα επισκεφτούν την Ακαδημία στη Δανία για εκπαίδευση στη δημιουργία ομάδων, τη φροντίδα πελατών, την εξυπηρέτηση και άλλους σχετικούς τομείς.

Με την προνοητικότητα, επιτυγχάνουμε καλύτερη επικοινωνία τόσο μεταξύ μας όσο και με τους πελάτες μας. Οι βελτιωμένες ικανότητες των εργαζομένων μας - και η συνολική ικανοποίηση όλων των πελατών μας - θα αποτελέσουν το μέτρο της επιτυχίας της Ακαδημίας.