Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ

Μάρκετινγκ - Πολιτική του Ομίλου

Στη μακροχρόνια στρατηγική του, ο Όμιλος Grundfos θα εστιάσει την προσοχή του κυρίως σε αγορές με μεγάλο μελλοντικό δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα θα προσπαθήσει να γίνει ο πιο παγκόσμιος όμιλος αντλιών στον κόσμο. Η στρατηγική μάρκετινγκ του Ομίλου θα υλοποιηθεί σε στενή συνεργασία με τους τομείς της αγοράς και τις περιοχές πωλήσεων.

Σε όλες τις αγορές καθώς και στους μεμονωμένους τομείς της αγοράς, ο Όμιλος θα προσπαθήσει να επιτύχει ένα μερίδιο αρκετά μεγάλο ώστε να γίνει ηγέτης της αγοράς. Περαιτέρω, οι δραστηριότητες μάρκετινγκ θα βασίζονται στην τεχνογνωσία εντός των πεδίων στα οποία εφαρμόζονται οι σειρές προϊόντων της Grundfos.

Οι καθοριστικές παράμετροι των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ του Ομίλου θα είναι η ποιότητα, η περιβαλλοντική ευαισθησία και η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Στις δραστηριότητες πώλησης ο Όμιλος θα χρησιμοποιεί δεοντολογικές πρακτικές μάρκετινγκ. Στην προσπάθειά του για πωλήσεις, κανένα μέλος του προσωπικού της Grundfos δεν δικαιούται να μιλά άδικα για κανένα ανταγωνιστή.

Οι εταιρείες Grundfos θα παίξουν ενεργό ρόλο σε σχέση με τα επαγγελματικά επιμελητήρια και τις τοπικές αρχές στο βαθμό που αυτό θεωρείται ότι θα αυξήσει την επιρροή της Grundfos.

Για την προστασία της εταιρικής εικόνας της Grundfos και για την επίτευξη σωστών σχέσεων με τους πελάτες, κάθε εταιρεία Grundfos θα παρέχει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση μετά την πώληση μέσω της δικής της οργάνωσης σέρβις που συμπληρώνεται από εξουσιοδοτημένους από την Grundfos συνεργάτες σέρβις.

Οποιαδήποτε απόφαση για την πώληση των προϊόντων της Grundfos σε περιοχές όπου ο Όμιλος δεν αντιπροσωπεύεται από εταιρείες Grundfos, υποκαταστήματα ή κοινοπραξίες, θα πρέπει να λαμβάνεται από τη Διοίκηση του Ομίλου.

Η διαμόρφωση των τιμών των προϊόντων θα πρέπει να βασίζεται στην υψηλή θέση του brand της Grundfos, στην υψηλή ποιότητα της σειράς των προϊόντων, στην τοπική δομή των τιμών και στα συνολικά συμφέροντα του Ομίλου.

Τα προϊόντα του Ομίλου θα διατίθενται κυρίως μέσω της οργάνωσης πωλήσεων της Grundfos και υπό την επωνυμία Grundfos. Ωστόσο, σε περίπτωση εξαγοράς, η Διοίκηση του Ομίλου μπορεί να αποφασίσει ότι τα προϊόντα των αποκτώμενων εταιρειών θα πωλούνται υπό την επωνυμία αυτών των εταιρειών.

Όταν το απαιτούν οι περιστάσεις, ενδέχεται να γίνουν πωλήσεις σε άλλους κατασκευαστές αντλιών με την έγκριση της Διοίκησης του Ομίλου.

Εάν είναι απαραίτητο, η σειρά των προϊόντων μπορεί να επεκταθεί με προϊόντα άλλων κατασκευαστών αντλιών. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αυτά τα προϊόντα θα διατίθενται υπό την επωνυμία της Grundfos. Η σχετική διοίκηση τομέα θα αποφασίσει για ποια προϊόντα μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο.

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, μπορεί να συμπεριληφθούν προϊόντα τρίτων μερών στη σειρά των προϊόντων με στόχο την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης παραγγελίας, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις το προϊόν τρίτων θα πωληθεί υπό την επωνυμία των τρίτων μερών. Παρελκόμενα τρίτων μερών μπορεί να συμπεριληφθούν στη σειρά προϊόντων της Grundfos σε περιπτώσεις όπου αυτό υποστηρίζει την πώληση των προϊόντων Grundfos.

Η στρατηγική branding του Ομίλου θα διασφαλίσει ότι οι πελάτες, οι πιθανοί εργαζόμενοι και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι θα αντιλαμβάνονται την Grundfos ολοένα και περισσότερο ως τον πλέον υπεύθυνο, πρωτοποριακό και εστιασμένο στο μέλλον όμιλο αντλιών στον κόσμο. Οι δραστηριότητες μάρκετινγκ του Ομίλου πρέπει να τυποποιηθούν σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Branding της Grundfos για να διασφαλιστεί μία συνεπής και ομοιόμορφη στρατηγική μάρκετινγκ σε όλες τις περιοχές και τις εταιρείες.


    Facebook Twitter LinkedIn