Αδειοδότηση

Αδειοδότηση

Αδειοδότηση - Πολιτική του Ομίλου

Για την ενίσχυση της πώλησης των προϊόντων της Grundfos, η Grundfos μπορεί να αδειοδοτήσει ένα τρίτο μέρος για την κατασκευή ορισμένων εξαρτημάτων ή προϊόντων εντός της γκάμας της Grundfos.

Γενικά, η άδεια δεν θα περιλαμβάνει το δικαίωμα κατασκευής εξαρτημάτων ανοξείδωτου χάλυβα ή παρόμοιων προϊόντων στρατηγικής σημασίας.

Οι εταιρείες που γίνονται αποδεκτές ως αδειολήπτες θα αξιολογούνται τεχνικά καθώς και εμπορικά πριν την επίτευξη της συνεργασίας.

Η χορήγηση άδειας θα υπόκειται σε συμφωνία με τη Διοίκηση του Ομίλου.

Ένα τρίτο μέρος μπορεί να αποκτήσει άδεια εάν η εν λόγω άδεια βελτιώνει τη δυνατότητα της Grundfos να εκπληρώσει τις στρατηγικές, τους στόχους και τους σκοπούς της.


    Facebook Twitter LinkedIn