Οι πολιτικές του Ομίλου

file

Οι πολιτικές του Ομίλου ισχύουν μόνο στις περιπτώσεις που δεν αντιτίθενται στην τοπική νομοθεσία των χωρών στις οποίες ο όμιλος λειτουργεί τοπικά.

Αυτές οι πολιτικές ισχύουν στις εταιρείες που φέρουν το όνομα Grundfos. Σε εταιρείες που ανήκουν στην Grundfos, αλλά δεν φέρουν το όνομα Grundfos, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να θεσπίσει διαφορετικές εταιρικές πολιτικές.

Οι πολιτικές του Ομίλου (www.grundfos.com)