Προνοητικότητα

file

Στην Grundfos εστιάζουμε την προσοχή μας σε μακροπρόθεσμους στόχους.

Όχι μόνο ηγούμεθα της αγοράς με την τεχνολογική διορατικότητά μας, αλλά αντιμετωπίζουμε και κάθε λύση που σας προσφέρουμε με στόχο το μέλλον. Μας αρέσει να προνοούμε, και μαζί με τους πελάτες μας, αναπτύσσουμε την καλύτερη δυνατή μακροπρόθεσμη λύση. Η επιχειρηματική σχέση με την Grundfos είναι μια συνεργασία με μακροπρόθεσμη υποστήριξη.

Η νοοτροπία που έχουμε να σκεφτόμαστε το μέλλον υποστηρίζεται σε εταιρικό επίπεδο, καθώς όλοι οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να συνεισφέρουν στη δημιουργία νέων ιδεών. Η Grundfos φροντίζει επίσης για τη συνεχή επιμόρφωση όλων μέσα στον Όμιλο.

Και η δέσμευσή μας στην προνοητικότητα κάνει πλήρη κύκλο, καθώς επανεπενδύουμε τα κέρδη μας στην ανάπτυξη μελλοντικών λύσεων.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Ανίχνευση της κατάστασης
Οι αντλίες λυμάτων SE1 και SEV της Grundfos διαθέτουν ενσωματωμένους αισθητήρες που μετρούν τις παραμέτρους λειτουργίας, όπως θερμοκρασία κινητήρα, περιεκτικότητα νερού στο λάδι και υγρασία στον κινητήρα. Η παρακολούθηση της κατάστασής τους επιτρέπει την προληπτική συντήρηση, διατηρώντας με αυτό τον τρόπο στο ελάχιστο το δαπανηρό χρόνο εκτός λειτουργίας.

Παροχή σέρβις
Η Grundfos θεωρεί ότι το σέρβις πρέπει να είναι γρήγορο, αποτελεσματικό, ευέλικτο και στη σωστή τιμή. Πολλοί πελάτες μπορούν να εξοικονομήσουν σημαντικά ποσά επιλέγοντας τον προμηθευτή αντλιών που προσφέρει την καλύτερη δυνατή σύμβαση συντήρησης.

Εδώ περιλαμβάνονται και οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές, που μπορούν να έχουν μεγάλες εξοικονομήσεις από μία σύμβαση συντήρησης με την Grundfos. Τέτοιες συμβάσεις περιλαμβάνουν μία εκτενή ετήσια επιθεώρηση και περιοδική συντήρηση σε εγκαταστάσεις, όπως σταθμούς λυμάτων και σταθμούς εγκατάστασης αντλιών.

Συνεχής εκπαίδευση
Η Ακαδημία Poul Due Jensen Academy είναι το εκπαιδευτικό ινστιτούτο της Grundfos. Η συνεχής επιμόρφωση που συντελείται εδώ ωφελεί τόσο τους εργαζομένους της Grundfos όσο και τους πελάτες της. Συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο εκπαιδεύονται στον τομέα των πωλήσεων, των τεχνικών εφαρμογών, της επικοινωνίας και αλλού. Το κέντρο της ακαδημίας βρίσκεται στη Δανία, με περιφερειακά γραφεία στην Κίνα και τη Ρωσία.

Δημιουργία συνεργασιών
Η καλή εξυπηρέτηση και οι σωστές λύσεις συνιστούν τα θεμέλια για σχέσεις και συνεργασίες που αντέχουν στο χρόνο. Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο για το στόχο της Grundfos. Μέσα από την έρευνα και την ανάπτυξη των προϊόντων διασφαλίζουμε ότι οι πελάτες μας απολαμβάνουν πλεονεκτήματα και λύσεις που έχουν διάρκεια, αντοχή και είναι ασφαλείς για το περιβάλλον.