Υπευθυνότητα

file

Στην Grundfos κατανοούμε τη σημασία της υπευθυνότητας, τόσο σε σχέση με το περιβάλλον όσο και με τους ανθρώπους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή.

Το ενδιαφέρον για το περιβάλλον είναι αλληλένδετο με κάθε επιχειρηματική πρακτική μας και αναπόσπαστο τμήμα όλων των λύσεων που προσφέρουμε. Σχεδιάζουμε αειφόρες λύσεις που κάνουν πλήρη κύκλο. Επιδιώξαμε δραστήρια και αποκτήσαμε τη σχετική περιβαλλοντική πιστοποίηση και διεξάγουμε όλες τις εργασίες μας σε αυστηρή συμμόρφωση με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές.

Δίνουμε εξαιρετική προσοχή στην επιλογή των υλικών μας και σχεδιάζουμε ανακυκλώσιμα προϊόντα. Κάθε νέα γενιά αντλιών μειώνει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση ενέργειας.

Αλλά η υπευθυνότητά μας δεν σταματάει εδώ. Μέσα από το παγκόσμιο δίκτυό μας, εστιάζουμε την προσοχή μας στην ευημερία των ανθρώπων, τόσο μέσα στην εταιρεία μας και την αγορά όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Η Grundfos διατηρεί μία ανοικτή πολιτική επικοινωνίας, σύμφωνα με την οποία οποιαδήποτε απορία μπορεί να έχουν οι άνθρωποι για εμάς είναι καλοδεχούμενη. Η υπευθυνότητα είναι ο θεμέλιος λίθος μας.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ ΣΟΒΑΡΑ

Η Grundfos είναι μία παγκόσμια εταιρεία
Πιστεύουμε όμως στην ποικιλομορφία της παγκόσμιας επιχειρηματικότητας. Γι' αυτό, διαθέτουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο εταιρειών πώλησης και σέρβις που μας επιτρέπει να προσαρμοζόμαστε σε κάθε περιβάλλον, ακριβώς όπως και τα προϊόντα μας.

Εφαρμόζοντας την ανακύκλωση
Καθώς αναγνωρίζουμε το ρόλο που μπορούμε να παίξουμε στην προστασία του περιβάλλοντος, οι αντλίες της Grundfos σχεδιάζονται με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαναχρησιμοποίηση. Το ποσοστό ανακύκλωσης μίας τυπικής αντλίας Grundfos κυμαίνεται μεταξύ 90 και 98%. Ένα δύο έως οκτώ τοις εκατό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για θέρμανση.

Περιβαλλοντική πιστοποίηση
Η Grundfos είναι υπερήφανη που πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα για την πιστοποίηση ISO 14001 και την EMAS για τις παραγωγικές εγκαταστάσεις μας. Αυτό δείχνει τη δέσμευση και την υπευθυνότητά μας σε σχέση με την περιβαλλοντική διαχείριση. Αυτή η δέσμευση αρχίζει από τη σύλληψη της αρχικής ιδέας μιας λύσης και συνεχίζει μέχρι την τελική ανακύκλωση ή διάθεσή της.

Αειφόρες λύσεις
Το SQ Flex είναι το περιβαλλοντικό σύστημα παροχής νερού για απομακρυσμένες περιοχές. Μπορεί να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του χρήστη, χρησιμοποιώντας την πηγή ενέργειας (άνεμο, ήλιο ή συνδυασμό και των δύο) που ταιριάζει καλύτερα στις κλιματικές συνθήκες του συγκεκριμένου περιβάλλοντος. Και σε περίπτωση που η φύση δεν μπορεί να παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια, το SQ Flex μπορεί να λειτουργήσει με γεννήτρια ή μπαταρίες.