Εύρεση Προϊόντος

Εμφάνιση 1 έως 10 από 86 αποτελέσματα
ALPHA 1 L
ALPHA 1 L
AMD-AMG-AFG
Αναμεικτήρες και αναδευτήρες
APG
Για την άντληση αποβλήτων και ακάθαρτων υδάτων που περιέχουν διασπάσιμα στερεά.
BM
Μονάδες ενίσχυσης πίεσης BM της Grundfos
BME
Σύστημα ανύψωσης υψηλής πίεσης
BMEX
Συστήματα ανύψωσης πίεσης για ανάκτηση ενέργειας σε συστήματα αντίστροφης όσμωσης για αφαλάτωση θαλασσινού νερού (SWRO)
BMP – εμβολοφόρες αντλίες μονάδας ενίσχυσης
Grundfos BMP, εμβολοφόρες αντλίες μονάδας ενίσχυσης.
CIM/CIU
Τα CIM και CIU καθιστούν εφικτή τη σύνδεση των ηλεκτρονικών προϊόντων της Grundfos με τυπικά δίκτυα fieldbus.
CM-CME
Οι αντλίες CM και CME της Grundfos είναι οριζόντιες, πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές αντλίες, μη αυτόματης πλήρωσης, τύπου end-suction.
CM, CME Booster
Οι σύγχρονες τεχνολογίες χαρίζουν υψηλό βαθμό άνεσης στους ανθρώπους στα σπίτια τους, παρέχοντας ισχυρή παροχή νερού. Η Grundfos προσφέρει πλήρη, εξατομικευμένα συστήματα ανύψωσης πίεσης για οικιακή παροχή νερού που διασφαλίζουν βέλτιστη πίεση νερού για οικιακές εφαρμογές.