Εύρεση Προϊόντος

Εμφάνιση 1 έως 10 από 84 αποτελέσματα
ALPHA 1 L
ALPHA 1 L
AMD-AMG-AFG
Αναμεικτήρες και αναδευτήρες
APG
Για την άντληση αποβλήτων και ακάθαρτων υδάτων που περιέχουν διασπάσιμα στερεά.
BM
Μονάδες ενίσχυσης πίεσης BM της Grundfos
BMP – εμβολοφόρες αντλίες μονάδας ενίσχυσης
Grundfos BMP, εμβολοφόρες αντλίες μονάδας ενίσχυσης.
CIM/CIU
Τα CIM και CIU καθιστούν εφικτή τη σύνδεση των ηλεκτρονικών προϊόντων της Grundfos με τυπικά δίκτυα fieldbus.
CM-CME
Οι αντλίες CM και CME της Grundfos είναι οριζόντιες, πολυβάθμιες, φυγοκεντρικές αντλίες, μη αυτόματης πλήρωσης, τύπου end-suction.
CM, CME Booster
Οι σύγχρονες τεχνολογίες χαρίζουν υψηλό βαθμό άνεσης στους ανθρώπους στα σπίτια τους, παρέχοντας ισχυρή παροχή νερού. Η Grundfos προσφέρει πλήρη, εξατομικευμένα συστήματα ανύψωσης πίεσης για οικιακή παροχή νερού που διασφαλίζουν βέλτιστη πίεση νερού για οικιακές εφαρμογές.
CMV
Πολυβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες
Conex DIS-G
Dosing Instrumentation Standard-Gas (Πρότυπος Εξοπλισμός Δοσομέτρησης-Αέρια)