Ιδιωτικό Απόρρητο

Όροι χρήσης ψηφιακών λύσεων Grundfos

Όροι Χρήσης

Περιγραφή Υπηρεσιών

Όταν χρησιμοποιείτε ψηφιακές λύσεις Grundfos (“Ψηφιακές Λύσεις”) μπορείτε να αποκτάτε πρόσβαση σε πληροφορίες και υπηρεσίες που παρέχει η Grundfos.

Οι Ψηφιακές Λύσεις αποτελούνται από την ιστοσελίδα της Grundfos, από την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες υπηρεσίες, όπως λύσεις σελφ-σέρβις, φόρμες επικοινωνίας, αιτήσεις για ιδιαίτερο περιεχόμενο, εγγραφή σε newsletter κλπ.,
και ειδικές εφαρμογές Grundfos στις οποίες μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση
χωρίς τη δημιουργία λογαριασμού όπως τα Grundfos GO Apps και Grundfos Product
Center. Για μερικές από τις εφαρμογές θα υπάρχει μία επιπρόσθετη EULA και θα
έχετε τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό και να αποκτήσετε πρόσβαση σε περαιτέρω ενότητες των εφαρμογών.

Αποδοχή Όρων

Οι Ψηφιακές Λύσεις που σας παρέχει η Grundfos συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων, βελτιώσεων, νέων χαρακτηριστικών, κλπ., υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Χρήσης ("TOU"). Η Grundfos διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης των TOU οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς να σας ενημερώσει. Μπορείτε να βρείτε την πλέον πρόσφατη έκδοση των TOU κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο "Νομικά Ζητήματα" που βρίσκεται στο κάτω μέρος των ιστοσελίδων μας. Με την πρόσβαση στις Ψηφιακές Λύσεις ή τη χρήση του ιστότοπου με οποιονδήποτε τρόπο, συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς τους TOU.

Αποποίηση

Η Grundfos παρέχει τις Ψηφιακές Λύσεις ως υπηρεσία και για πληροφοριακούς σκοπούς μόνο. Η διαβίβαση αυτών των πληροφοριών δεν δημιουργεί οποιαδήποτε μορφή σχέσης με την Grundfos. Δεν πρέπει να προβείτε σε καμία ενέργεια επί των πληροφοριών που παρέχονται μέσω των Ψηφιακών Λύσεων χωρίς να ζητήσετε προσωπική βοήθεια από την Grundfos. Παρότι έχουμε επιχειρήσει να διατηρήσουμε όσο το δυνατόν ακριβέστερες τις πληροφορίες, το λογισμικό και οποιεσδήποτε άλλες υπηρεσίες μέσα στις Ψηφιακές Λύσεις, ενδέχεται οι Ψηφιακές Λύσεις να περιέχουν λάθη ή παραλείψεις για τις οποίες αποποιούμεθα οποιαδήποτε και όλες τις ευθύνες. Το υλικό και τα περιεχόμενα των Ψηφιακών Λύσεων παρέχονται "ως έχουν", και χωρίς οποιουδήποτε είδους εγγύηση.

Η Grundfos και οποιαδήποτε από τις θυγατρικές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια υλικού εξοπλισμού, λογισμικού ή αρχείων, η οποία προκαλείται από τη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων ή από στοιχεία τα οποία λαμβάνονται από τις Ψηφιακές Λύσεις ή χρησιμοποιούνται σε αυτές. Ως εκ τούτου, η Grundfos δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οι Ψηφιακές Λύσεις ή οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσα στις Ψηφιακές Λύσεις, είτε από την Grundfos είτε εκ μέρους της Grundfos (συμπεριλαμβανομένων των δωρεάν λήψεων λογισμικού) θα πληρούν τις απαιτήσεις σας ή θα είναι αδιάλειπτες, επίκαιρες, ασφαλείς ή χωρίς σφάλματα, ή ότι οι Ψηφιακές Λύσεις ή οι σέρβερ που χρησιμοποιούνται από την Grundfos είναι απαλλαγμένοι ιών ή σφαλμάτων ή είναι πλήρως λειτουργικοί ή ακριβείς. Η Grundfos προσπαθεί να διατηρήσει τις Ψηφιακές Λύσεις και τη λειτουργία τους, όμως η Grundfos δεν είναι και δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για τυχόν ελαττώματα τα οποία ενδέχεται να υπάρχουν στις Ψηφιακές Λύσεις ή στη λειτουργία των Ψηφιακών Λύσεων.

Η Grundfos ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους ή να καθιστά διαθέσιμες εφαρμογές τρίτων. Η χρήση από εσάς τέτοιων ιστότοπων και/ή εφαρμογών τρίτων γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η ισχύουσα νομοθεσία ενδέχεται να μην επιτρέπει την εξαίρεση ορισμένων εγγυήσεων ή τον περιορισμό ή την εξαίρεση ευθύνης για συμπτωματικές ή παρεπόμενες ζημίες. Κατά συνέπεια, ορισμένοι από τους παραπάνω περιορισμούς ή εξαιρέσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για εσάς. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, η συνολική ευθύνη της Grundfos ή οποιασδήποτε από τις θυγατρικές της προς εσάς δεν θα υπερβαίνει το ποσό που καταβάλατε, εάν καταβάλατε, για τη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων.

Παράνομη ή Απαγορευμένη Χρήση

Ως προϋπόθεση για τη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων από εσάς, δεν θα
χρησιμοποιήσετε τις Ψηφιακές Λύσεις για κανένα σκοπό ο οποίος είναι παράνομος ή
απαγορευμένος δυνάμει αυτών των TOU. Δεν επιτρέπεται η χρήση των Ψηφιακών
Λύσεων με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει βλάβη, να
απενεργοποιήσει ή να υπερφορτώσει οποιονδήποτε σέρβερ της Grundfos, ή τα δίκτυα που συνδέονται με οποιονδήποτε σέρβερ της Grundfos, ή να παρεμβληθεί στη χρήση οποιωνδήποτε Ψηφιακών Λύσεων από οποιοδήποτε άλλο μέρος. Δεν επιτρέπεται να επιχειρήσετε την επίτευξη μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης σε οποιεσδήποτε Ψηφιακές Λύσεις, άλλους λογαριασμούς ή σε οποιονδήποτε σέρβερ της Grundfos, μέσω ηλεκτρονικής πειρατείας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Δεν επιτρέπεται να αποκτήσετε ή να επιχειρήσετε να αποκτήσετε οποιαδήποτε υλικά ή πληροφορίες, με κανένα μέσο, οι οποίες δεν γίνονται σκοπίμως διαθέσιμες μέσω των Ψηφιακών Λύσεων.

Δεν επιτρέπεται εν γνώσει σας να εισάγετε ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm ή άλλο υλικό, το οποίο είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιζήμιο.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οι Ψηφιακές Λύσεις και κάθε ένα από τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται,
συμπεριλαμβανομένων συγκεκριμένα του χάρτη γραφικών, των δεδομένων, του
λογισμικού, των κειμένων, των λογότυπων των Ψηφιακών Λύσεων, προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, δηλ. συγκεκριμένα τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και/ή εμπορικού σήματος.

Οι Ψηφιακές Λύσεις και κάθε ένα από τα στοιχεία από τα οποία αποτελούνται ανήκουν αποκλειστικά στην Grundfos Holding A/S.

Η Grundfos Holding A/S σας χορηγεί μία περιορισμένη, μη αποκλειστική άδεια χρήσης των Ψηφιακών Λύσεων όπως αυτή καθορίζεται για κάθε Ψηφιακή Λύση.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων ή ενός εκ των στοιχείων από τα οποία αποτελούνται συνιστά παραβίαση δικαιωμάτων, εκτός και εάν έχει προηγουμένως και συγκεκριμένα εξουσιοδοτηθεί γραπτώς από την Grundfos Holding A/S.

Αποζημίωση

Θα αποζημιώσετε, υπερασπιστείτε και απαλλάξετε την Grundfos (συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών της) από οποιαδήποτε ευθύνη, αξίωση, απώλεια και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών και δαπανών, που σχετίζονται με την παραβίαση εκ μέρους σας αυτών των Όρων Χρήσης ή με τη χρήση ή κακή χρήση του Λογαριασμού Grundfos.

Νομικές διενέξεις

Οποιαδήποτε διένεξη προκύπτει από τη χρήση των Εφαρμογών ή την ερμηνεία των TOU διέπεται από το δίκαιο της Δανίας, εξαιρουμένων των αντικρουόμενων νομοθετικών κανόνων. Ο αποκλειστικός τόπος δικαιοδοσίας για οποιαδήποτε και όλες τις διαμάχες που προκύπτουν από ή σε σχέση με την παρούσα EULA θα είναι το Αστικό Δικαστήριο της Κοπεγχάγης στη Δανία.

Σε περίπτωση που, σε μεταγενέστερη ημερομηνία, οι νόμοι οι οποίοι ισχύουν για αυτές τις προϋποθέσεις ερμηνευτούν ή μεταβληθούν με αποτέλεσμα μία ή περισσότερες από τις διατάξεις να καταστούν ανενεργές ή άκυρες, αυτό δεν θα επισύρει την ακύρωση των προϋποθέσεων ως σύνολο.

Διάφορα

Η Grundfos διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης, αναστολής ή τερματισμού των
Ψηφιακών Λύσεων οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς αιτία ή ειδοποίηση. Η
Grundfos διατηρεί επίσης το δικαίωμα τερματισμού πρόσβασης και χρήσης των
Ψηφιακών Λύσεων από εσάς, τον Διαχειριστή Πρόσβασής σας ή οποιονδήποτε από τους Εξουσιοδοτημένους Χρήστες σας, οποιαδήποτε χρονική στιγμή, χωρίς αιτία ή
ειδοποίηση. Χωρίς να περιορίζεται η γενική φύση των παραπάνω, η Grundfos
ενδέχεται να αναστείλει ή να τερματίσει την πρόσβασή σας στις Ψηφιακές Λύσεις
οποιαδήποτε χρονική στιγμή εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από τους TOU.

Οι TOU συνιστούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Grundfos και εσάς ως χρήστη,
αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες συμφωνίες.

Εάν η Grundfos δεν θέσει σε ενέργεια κάποια συγκεκριμένη διάταξη, η Grundfos δεν
αποποιείται του δικαιώματός της να προβεί σε κάτι τέτοιο μεταγενέστερα. Εάν ένα
δικαστήριο αποφανθεί ότι οποιοσδήποτε από τους όρους δεν ισχύει για εσάς
συγκεκριμένα, οι υπόλοιποι όροι θα παραμείνουν σε ισχύ. Η Grundfos ενδέχεται να
εκχωρήσει την παρούσα συμφωνία κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια σε
οποιαδήποτε νομική οντότητα εντός του Ομίλου Grundfos.

Πολιτική Απορρήτου

Για την παράδοση των Ψηφιακών Λύσεων, η Grundfos συλλέγει προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Όταν χρησιμοποιείτε τις Ψηφιακές Λύσεις της Grundfos, επιτρέπετε στην Grundfos να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Στην Grundfos αναγνωρίζουμε ότι ενδέχεται να επιθυμείτε τη διατήρηση της
εμπιστευτικότητας των προσωπικών πληροφοριών που παρέχετε online και κατανοούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να παρέχουμε κατάλληλη προστασία και υπεύθυνη επεξεργασία όλων των προσωπικών πληροφοριών που λαμβάνουμε.

Εάν πιστεύετε ότι δεν μπορείτε να αποδεχθείτε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, σας συμβουλεύουμε να μην χρησιμοποιήσετε τις Ψηφιακές Λύσεις της Grundfos.

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;

Ως κανόνα, μπορείτε να προσπελάσετε τις Ψηφιακές Λύσεις χωρίς να γνωρίζουμε
ποιος είστε και χωρίς να παρέχετε προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.

Ωστόσο, μερικές φορές η Grundfos χρειάζεται να σας ζητήσει και να
καταγράψει πληροφορίες που σας ταυτοποιούν προσωπικά, όπως το όνομά σας, την
εταιρεία, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τη
διεύθυνση (“Προσωπικά Δεδομένα”) ώστε να παρέχει ενημερωτικά δελτία ή άλλες
υπηρεσίες.

Η Grundfos καταγράφει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν
για να σας παραδώσει τις υπηρεσίες που ζητήσατε όταν εσείς:

  • Χρησιμοποιείτε ορισμένες υπηρεσίες σελφ-σέρβις και φόρμες επικοινωνίας,
  • Αποστέλλετε σε εμάς κάποιες απορίες ή μας παρέχετε πληροφορίες ανάδρασης,
  • Εγγράφεστε σε newsletters, ή
  • Παρέχετε οποιουδήποτε είδους προσωπικά δεδομένα σε εμάς μέσω του ιστότοπου ή των εφαρμογών μας.

Η Grundfos καταγράφει μόνο τα προσωπικά δεδομένα που απαιτούνται για την
παροχή της υπηρεσίας που εσείς έχετε ζητήσει (π.χ. τη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ή την προσωπική σας διεύθυνση).

Περαιτέρω, η Grundfos συλλέγει τα δεδομένα σχετικά με τη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης ΙΡ που διαθέτετε, για τη συγκέντρωση γνώσεων και πληροφοριών και για σκοπούς ανάλυσης, με στόχο τη δημιουργία μιας πλήρους εικόνας του πελάτη και την καλύτερη κατανόηση των απαιτήσεων και της συμπεριφοράς των πελατών μας. Χρησιμοποιούμε αυτή τη γνώση για να δημιουργήσουμε πιο εξατομικευμένες εμπειρίες για τους χρήστες.

Η Grundfos δεν αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με μεθόδους πληρωμής, όπως αριθμούς χρεωστικών καρτών, αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών ή τα παρόμοια.

Ποιος είναι ο ελεγκτής δεδομένων και σε ποιον αποκαλύπτουμε προσωπικές πληροφορίες (επεξεργαστές δεδομένων);

Η Grundfos Holding A/S, με έδρα στη διεύθυνση Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Δανία, είναι ο ελεγκτής δεδομένων και υπεύθυνη για την ασφάλεια δεδομένων των πληροφοριών που έχουν συλλεχθεί.

Για την παράδοση των αγαθών ή υπηρεσιών που έχετε παραγγείλει, τα προσωπικά
δεδομένα που καταχωρούνται στις Ψηφιακές Λύσεις αποκαλύπτονται περαιτέρω:

  • σε εταιρείες εντός του Ομίλου Grundfos
  • σε προσεκτικά επιλεγμένα τρίτα μέρη στα οποία έχει ανατεθεί η χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία περιλαμβάνουν χωρίς περιορισμό τις:

- Microsoft Ireland Operations Limited
Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Δουβλίνο 18, Ιρλανδία

- Globase International Aps
Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Κοπεγχάγη, Δανία

- Google
Gordon House, Barrow St, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία

- Adobe Systems Ireland Limited
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Ιρλανδία

- MaxMind
14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, Η.Π.Α.

- Marketo Inc.
Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, Η.Π.Α.

- Facebook
4-5 Grand Canal Square, Δουβλίνο, Ιρλανδία

Άλλα εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη ενδέχεται να χρειάζονται την πρόσβαση ή την αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση που αυτό απαιτείται από την τοπική νομοθεσία. Η Grundfos περιορίζει τέτοια τρίτα μέρη ως προς την πρόσβαση και τη χρήση προσωπικών δεδομένων από αυτά.

Πώς αποθηκεύουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες;

Οι προσωπικές σας πληροφορίες και τα αρχεία δεδομένων μπορούν να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε οποιαδήποτε χώρα στην οποία η Grundfos διαθέτει εγκαταστάσεις ή στην οποία η Grundfos απασχολεί παρόχους υπηρεσιών. Με τη χρήση των Ψηφιακών Λύσεων Grundfos ή την αποκάλυψη πληροφοριών
στην Grundfos συναινείτε στη μεταφορά πληροφοριών σε χώρες εκτός της χώρας
διαμονής σας, οι οποίες ενδέχεται να έχουν διαφορετικούς κανονισμούς προστασίας
δεδομένων από εκείνους της χώρας σας ή της χώρας στην οποία βρίσκεστε όταν
παρέχετε τις πληροφορίες στην Grundfos.

Αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα αυτό απαιτείται
για τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Πρόσβαση στις πληροφορίες, καταγγελίες

Έχετε το δικαίωμα να διερευνήσετε τις πληροφορίες που η Grundfos έχει καταγράψει για εσάς και να εναντιωθείτε στις καταγεγραμμένες πληροφορίες και στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν οι πληροφορίες είναι εσφαλμένες, ελλιπείς ή άσχετες, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ή διαγραφή των πληροφοριών.

Περαιτέρω έχετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθείτε έναντι οποιασδήποτε κατάρτισης προφίλ διενεργεί η Grundfos. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε καταγγελία στον οργανισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Δανίας.

 Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα ή εάν επιθυμείτε την αλλαγή των πληροφοριών σας, είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την Grundfos Holding A/S συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα επικοινωνίας.

Επικοινωνία, τροποποιήσεις και ενημερώσεις στην πολιτική απορρήτου

Η Grundfos υποχρεούται από καιρού εις καιρόν να πληροί νομοθετικές απαιτήσεις που άπτονται της προστασίας του ιδιωτικού απορρήτου. Στο πάνω μέρος
της πολιτικής απορρήτου μας, εμφανίζεται πάντα η ημερομηνία τελευταίας
ενημέρωσης της πολιτικής.

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία ή σχόλια σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας ή τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, είστε ευπρόσδεκτοι να επικοινωνήσετε με την Grundfos Holding A/S.